Een commissie van de Tweede Kamer organiseert op woensdag 12 oktober een overleg met diverse organisaties over leerlingenvervoer. De VNG is hiervoor helaas niet uitgenodigd, terwijl gemeenten de wettelijke taak van het leerlingenvervoer uitvoert.

Aandachtspunten leerlingenvervoer

  • De gemeente wil samen met betrokken partijen werken aan een goed functionerend systeem met aandacht voor regionale verschillen
  • Een betere verspreiding van passend onderwijs zorgt voor minder vervoersbewegingen
  • Onderzoek of het leerlingenvervoer uitgevoerd kan worden door de samenwerkingsverbanden
  • Er zijn meer chauffeurs nodig voor het inkorten van de reistijd. We vragen compensatie voor de kosten die dit met zich meebrengt.
  • Onderzoek of leerlingenvervoer op basis van denominatie op een andere manier gefinancierd kan worden of gekoppeld kan worden aan een budgetplafond.

Deze aandachtspunten geven we mee in een position paper aan de commissie van de Tweede Kamer.