In aanloop naar de begrotingsbehandeling van SZW begin december, geeft de VNG de gemeentelijke inbreng mee aan de Tweede Kamer. Die gaat onder andere over energietoeslag, aanpassing kinderopvangtoeslag en sociale werkbedrijven.

Onze opmerkingen op de begroting SZW

  • De overheid dient te blijven investeren in het versterken van vakmanschap van de uitvoerend professionals
  • Maak een langetermijnvisie op bestaanszekerheid en arbeidsmarkt
  • Kijk bij toekomstige nieuwe regelingen eerst naar het rijk en landelijke uitvoeringsinstanties voor een oplossing
  • Zorg dat studenten buiten de bestaande regeling worden gecompenseerd voor energielasten, om zo de energietoeslag uitvoerbaar te houden
  • De verhoging van het wettelijk minimumloon is een positieve ontwikkeling. We maken ons zorgen over de hogere kosten die gemeenten hierdoor maken
  • Het voorstel om de huurtoeslag uit te keren gebaseerd op een normhuur, stuit op bezwaren
  • We willen dringend in overleg over het voortbestaan van de sociale werkvoorziening-sector
  • Werk interbestuurlijk samen aan de maatschappelijke opgaven voor wat betreft asbest

Lees onze position paper Begroting SZW: opmerkingen van de VNG (pdf, 537 kB)