Het ministerie van Sociale Zaken, de NVVK, de VNG en grote schuldeisers ondertekenen maandag 31 oktober in Den Haag een intentieverklaring om te voorkomen dat mensen in of op weg naar schuldregelingen gaan stranden door de prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud.

De ondertekenaars geven daarmee invulling aan een belofte die het kabinet deed op Prinsjesdag. “Inwoners met problematische schulden moeten altijd terecht kunnen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hulp aan mensen die al in de schuldhulpverlening zitten mag niet worden beëindigd. Daarover bestaat géén discussie”, aldus het kabinet in de brief aan de Kamer.

Voorwaarden schuldenregeling barrière

In de huidige situatie eindigt de schuldenregeling wanneer betrokkenen zich niet aan de voorwaarden houden door bijvoorbeeld nieuwe schulden te maken. 

Ook voor inwoners op weg naar schuldhulp vormen de stijgende kosten een barrière. Wie geen evenwicht bereikt tussen inkomsten en uitgaven wordt niet toegelaten tot een schuldregeling. Aan hoge kosten voor energie en voedsel kun je als hulpvrager niets veranderen, maar een evenwicht is daardoor onhaalbaar.

'Het is belangrijk dat inwoners de weg naar schuldhulp vinden. Daarom laten we het niet gebeuren dat hulpvragers uit een regeling vallen of er niet in komen. Daar is niemand bij gebaat, ook de schuldeiser niet. Ik ben blij dat we die belangrijke afspraak vastleggen met gemeenten, de NVVK en schuldeisers', aldus minister Schouten. 

 We laten geen hulpvrager vallen

Voor deze twee groepen, spreken de ondertekenaars de intentie uit dat ze alles doen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de schuldhulp gegarandeerd blijft en bestaande schuldregelingen door kunnen gaan:

  • Schuldeisers spreken de intentie uit dat ze geen verzoek indienen om een schuldregeling te beëindigen wanneer hulpvragers niet meer aan eerder afgesproken verplichtingen kunnen voldoen.
  • Gemeentelijke schuldhulpverleners spreken de intentie uit om schuldhulpverleningstrajecten niet te beëindigen als de maandbegroting van de hulpvrager niet meer sluitend is.