Helaas ervaren nog te veel jongeren die uitstromen uit residentiele jeugdzorg problemen en te weinig ondersteuning om hun Big5 op orde te krijgen. Gemeenten kunnen hier met een goede aanpak het verschil maken. Het Vergeten Kind bood hun petitie 'Laat jongeren niet vallen als ze 18 worden' aan de VNG aan.

Week van het vergeten kind

Op 23 februari hebben wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede namens de VNG en staatssecretaris Maarten van Ooien van VWS de petitie in ontvangst genomen. Het was de afsluiting van de Week van het Vergeten Kind, waarin vele gemeenten zijn aangedaan door de 'Unforgettables', de jongeren die zich als ervaringsdeskundigen hebben verbonden aan Het vergeten Kind.

Betere voorbereiding op zelfstandigheid

De stichting heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren in residentiele jeugdhulp en hun hulpverleners toen de jongeren 18 jaar werden. Daaruit blijkt dat veel jongeren richting hun 18e verjaardag stress ervaren door langdurige onzekerheid over o.a. waar zij na hun 18e mogen wonen; zo wist een kwart van de jongeren een maand voor hun verjaardag nog niet waar zij zouden kunnen gaan wonen. En voor 22% van de jongeren, die meededen aan het onderzoek en moesten verhuizen, werd dak- of thuisloos.

Jongeren vragen om een betere voorbereiding op zelfstandigheid en bijvoorbeeld om check-ups door de hulpverleners waar zij bekend mee waren. Hulpverleners geven daarnaast aan diversiteit aan regels en tevens drempels te ervaren in het aanvragen van verlengde jeugdhulp en zien ook grote verschillen tussen gemeenten in het al dan niet toekennen van verlengde jeugdhulp.

Landelijk netwerk 16-27 helpt gemeenten van elkaar te leren

De VNG herkent de oproep van Stichting Het Vergeten Kind om de overgang naar volwassenheid  beter te laten verlopen, zeker voor deze kwetsbare groep jongeren. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat er nog genoeg te verbeteren valt samen met zorgaanbieders.

Weinig jongeren zijn al volledig zelfstandig op hun 18e en over het algemeen hebben zij een vangnet. Juist jongeren die uit residentiele jeugdzorg komen, hebben dat vangnet vaak niet en verdienen passende begeleiding om de Big5 op orde te krijgen: netwerk/steun, wonen, school & werk, inkomen en welzijn.

Landelijke netwerkdag

Om gemeenten hierbij te helpen, ondersteunt de VNG het landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 waar gemeenten kunnen putten uit vele voorbeelden, handreikingen en inspiratie. Op 16 maart a.s. organiseert het landelijk netwerk de landelijke netwerkdag, waar Stichting Het Vergeten Kind ook zal spreken.

Ga met elkaar in gesprek

Daarnaast roept de stichting op om zoveel mogelijk in gesprek te gaan met jongeren over wat zij ervaren en nodig hebben. Een herkenbaar geluid voor Leon Meijer (wethouder Jeugd uit Ede), die de petitie namens de VNG in ontvangst nam: 

We zitten in een systeemwereld en dat botst met de realiteit. We moeten het systeem aanpassen naar hoe het leven hoort te zijn”. 

Volgens Leon Meijer begint dat door het gesprek te blijven voeren met ervaringsdeskundigen. 

Meer informatie