Het kabinet heeft bepaald dat gemeenten SPUK-gelden bestemd voor de IZA-doelen in 2023 niet mogen meenemen naar volgend jaar. Maar de VNG krijgt signalen dat gemeenten het risico lopen dat ze dit jaar niet meer al het geld kunnen besteden. Voor ons reden om de kwestie opnieuw aan te kaarten bij het kabinet.

Te weinig tijd voor gemeenten om al het geld te benutten

De regeling voor deze specifieke uitkering (SPUK) is pas in juli gepubliceerd, eind september ontvingen gemeenten hun geld voor 2023. In de tijd die rest kunnen gemeenten niet al het recent ontvangen geld benutten. Ook als zij de eerdere werkzaamheden alsnog ten laste van de SPUK-gelden brengen, wordt niet al het geld benut. Het gevolg is dat het leeuwendeel weer terug zou moeten vloeien naar de rijkskas.

Verzoek aan kabinet: SPUK-gelden mee naar 2024

De VNG heeft het kabinet eerder klemmend verzocht de bepaling dat gemeenten de middelen niet mogen meenemen naar het volgende jaar los te laten. We voorzagen dat dit negatief zou uitpakken voor de doelen waaraan de IZA-partners zich hebben gecommitteerd. Het kabinet verzoeken we nu per brief (pdf, 97 kB) nogmaals te regelen dat gemeenten de SPUK-gelden mogen meenemen naar volgend jaar.

Achtergrond: passende financiering als randvoorwaarde

Voor gemeenten is een passende financiering voor de extra inzet een randvoorwaarde voor het leveren van een bijdrage aan het IZA. De andere randvoorwaarden zijn een oplossing voor de structurele tekorten van gemeenten per 2026 ('het ravijn') en het afschaffen van het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo.