Cultuur is essentieel voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Ook erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners en aan economische innovatie.

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie hebben een handreiking gemaakt voor gemeenten om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Het is een inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en cultuurliefhebbers: welke afspraken moeten er in uw gemeente worden gemaakt om te zorgen dat de culturele en creatieve sector wendbaar en weerbaarder kan worden? 

Erfgoed

In het Erfgoedpamflet Gemeenteraadsverkiezingen staan zes oproepen waar die kansen voor erfgoed liggen en hoe die te verzilveren zijn. Inspirerende voorbeelden en instrumenten helpen daarbij.

Meer informatie

U kunt de handreikingen downloaden vanaf de website van Kunsten '92: