Het bestuur van de VNG heeft de Haal Centraal API-specificaties op 30 mei tot standaard verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. De standaard gaat in per 1 oktober 2022. Invoering van deze standaard vraagt actie van de gemeentelijke ICT-afdeling en de afdeling Inkoop.

Aanleiding: gegevens uit lokale kopieën foutgevoelig, traag en duur

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken. Vaak komen die gegevens uit kopieën van (delen van) basisregistraties. Gegevens in lokale kopieën kunnen verouderd zijn. Daardoor kunnen fouten ontstaan in de dienstverlening naar burgers en ondernemers. Ook kunnen organisaties niet snel inspelen op ontwikkelingen met nieuwe functionaliteit. Tot slot is het aansluiten op deze kopieën duur en ingewikkeld.

Oplossing: basisgegevens bij registraties bevragen met Haal Centraal API’s

Het programma Haal Centraal ontwikkelt API's (Application Programming Interfaces) waarmee overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Het programma is een samenwerking tussen VNG, VNG Realisatie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Er zijn nu vier API-specificaties beschikbaar voor overheidsorganisaties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Bevragen API;
  • Basisregistratie Kadaster (BRK) Bevragen API;
  • Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Bevragen API;
  • Basisregistratie Personen (BRP) Bevragen API.

API-specificaties tot standaard verklaard per 1 oktober

Het bestuur van de VNG heeft de vier bovengenoemde Haal Centraal API-specificaties tot standaard verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. De standaard gaat in per 1 oktober 2022. Dat betekent concreet dat gemeenten bij het toepassen van API's om gegevens op te halen (waar mogelijk) de gestandaardiseerde specificaties moeten gebruiken. Of ze moeten uitleggen waarom ze dat op dat moment niet doen. Gemeenten moeten minimaal de huidige versie gebruiken of een hogere versie. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de API-specificaties zijn gestandaardiseerd en niet de API’s zelf.

Wat moeten gemeenten concreet doen om te voldoen aan de standaard?

Invoering van deze standaard vraagt actie van de gemeentelijke ICT-afdeling en de afdeling Inkoop. Het programma Haal Centraal ondersteunt gemeenten hierin met diverse hulpmiddelen.

  1. Ga in gesprek met softwareleveranciers over het implementeren van de specificaties in applicaties die gebruikmaken van basisgegevens uit landelijke registraties. Het programma Haal Centraal ondersteunt gemeenten met de volgende middelen:

2. De API-specificaties moeten worden meegenomen in de aanbesteding van nieuwe systemen bij marktpartijen. Het programma Haal Centraal ondersteunt gemeenten hierbij met voorbeeldteksten en een checklist voor aanbestedingen. Deze komen zo snel mogelijk beschikbaar op de GitHub van Haal Centraal.

Neem contact op bij vragen

Gemeenten en marktpartijen kunnen contact opnemen met het programma Haal Centraal als ze vragen hebben over de API’s. Maar ook als ze gebruikerswensen willen doorgeven voor de API’s. U vindt alle contactgegevens op de Haal Centraal GitHub.

Standaard geeft gemeenten en marktpartijen vertrouwen

De VNG, gemeenten en marktpartijen werken samen aan het ontwikkelen en implementeren van API-specificaties. Het standaardisatiebesluit versterkt deze samenwerking omdat het partijen vertrouwen en zekerheid geeft over de gekozen richting. Gemeente en marktpartijen krijgen hiermee een impuls om de transitie in te zetten, plannen te maken en te investeren voor de lange termijn.

Voordelen Haal Centraal API’s: beter, sneller en maakt lagere kosten mogelijk

Het werken met Haal Centraal API’s biedt concrete voordelen voor gemeenten:

  • Betere dienstverlening voor burger en ondernemer, omdat er geen fouten meer ontstaan door kopiëren en verkeerd gebruik van gegevens.
  • Sneller beschikken over functionaliteiten, doordat aanpassingen bij landelijke registratie direct beschikbaar zijn voor gemeenten.
  • Maakt lagere kosten mogelijk, omdat aansluiten makkelijker is en gemeenten minder kopieën en geen administratief gegevensmagazijn hoeven te beheren.

Meer informatie