Ook dit jaar lieten de vele inspirerende inzendingen voor de Global Goals Gemeenteverkiezing zien dat de duurzaamheidsdoelen een rol spelen in de beleidsagenda van gemeenten. In de 3 categorieën zijn dit jaar de gemeenten Aalten, Amstelveen en Opsterland als winnaars uit de bus gekomen. 

Zij en vele anderen omarmen de Global Goals (ook wel SDG’s genoemd) om concrete stappen te zetten om de wereldwijde duurzaamheidsagenda te realiseren. De winnaars werden op 28 juni 2022 bekendgemaakt door VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens het VNG Congres.

Categorie Verbinder: Aalten - herinrichting Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat

De inzending van gemeente Aalten was haar herinrichting van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat. Daarbij zijn de Global Goals gebruikt als basis voor het hele proces en de uitvoering. Er zijn zo veel mogelijk duurzaamheidsdoelen toegepast en met elkaar verbonden. Dit heeft gezorgd voor een intensief participatieproces, kennisdeling en zo veel mogelijk verbinding met lokale partijen. Zo zag het bouwteam kans om een educatieprogramma voor nabijgelegen basisscholen te koppelen aan dit project, waarbij basisschoolkinderen leerden over biodiversiteit in de directe omgeving en zelf aan de slag gingen met het aanleggen van bloemperken. Het resultaat zijn 2 groene, klimaatadaptieve straten waaraan inwoners en lokale ondernemers hebben bijgedragen. 

Categorie Visionair: Amstelveen - SDG-Raadsprogramma

De kersverse Global Goals-gemeente Amstelveen zond haar SDG-raadsprogramma in. Om de Global Goals concreet te maken krijgen de jaren 2022-2026 elk een jaarthema en 2 ambassadeurs, die samen met een speciale SDG-raadswerkgroep het jaarthema verder vormgeven. In samenwerking met inwoners, bedrijven, instellingen en andere experts zet de raad activiteiten en projecten op rondom het jaarthema. In 2023 is het thema participatie. Hierbij ligt de focus op de dialoog tussen raad en inwoners. Het thema voor 2024 is leefbaarheid, waarbij aspecten als hittestress, waterberging en waterbeheer centraal staan. Kortom, de raad heeft nu een eigen agenda om de komende 4 jaar concreet met de SDG-doelen aan de slag te gaan.

Categorie Grensverlegger: Opsterland - Internationale samenwerking

Als plattelandsgemeente weet Opsterland als geen ander hoe belangrijk samenwerkingen tussen stad en platteland zijn. In dit kader ondertekende burgemeester Ellen van Selm in maart 2021 de ‘letter of intent’ van het VN-agentschap voor verstedelijking UN-Habitat. Deze ondertekening was de officiële start van een internationale samenwerking tussen Opsterland en UN-Habitat. Het afgelopen jaar heeft Opsterland zich op mondiaal niveau ingezet om de samenwerking tussen stad en platteland te versterken, met 3 casestudies. Met deze samenwerking draagt Opsterland bij aan Global Goal 17, partnerschap om de doelen te bereiken. Daarnaast leveren deze partnerschappen kennisdeling op over relaties tussen stad en platteland. 

Overige inspirerende praktijkvoorbeelden

Ook andere genomineerden dienen zeker als voorbeeld vanwege hun inspirerende inzendingen. Zo was de inzending van gemeente Helmond publieksfavoriet. Met hun initiatief ‘Helden van Helmond’ worden inwoners van Helmond als helden in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage aan een socialere, eerlijke en duurzame stad. Alle ingezonden voorbeelden worden binnenkort gepubliceerd in de databank praktijkvoorbeelden

De inzendingen werden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Sandra Pellegrom (nationaal coördinator SDG’s bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken), Ali Rabarison (VNG-directeur Beleid inclusieve samenleving en gemeentefinanciën) en Judith Maas (directeur SDG Nederland). 

Meer informatie