Gemeenten maken zich zorgen over de stijgende kosten van bezwaarprocedures tegen de WOZ. Het aantal commerciële partijen dat geautomatiseerd in bulk namens inwoners bezwaar maakt, neemt jaar op jaar toe.

Gemeenten zijn veel geld kwijt aan de proceskosten wanneer er een commercieel bedrijf wordt ingeschakeld, terwijl die kosten niet betaald hoeven te worden als inwoners zelf bezwaar maken. Meerdere gemeenten roepen hun inwoners op om zelf bezwaar te maken. 
 
Rond deze tijd worden de WOZ-beschikkingen verstuurd. Inwoners hebben vervolgens 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Commerciële no-cure-no-paybedrijven maken momenteel veel reclame om die bezwaarprocedures namens de inwoners te voeren. Alleen als een bezwaar slaagt, krijgen ze uitbetaald. De proceskostenvergoeding die gemeenten vervolgens moeten betalen, lopen uiteen van honderden tot zelfs duizenden euro’s per casus. 
 
Het aantal bezwaren via commerciële bureaus neemt toe. Gemiddeld gezien wordt er in 3% van de WOZ-beschikkingen bezwaar gemaakt. In 51% van die zaken werd vorig jaar is een commercieel bureau ingeschakeld. Drie jaar eerder was dat nog 36%. Gemeenten keerden in 2021 zo’n € 18 miljoen uit aan proceskostenvergoedingen aan de zogenoemde no-cure-no-paybureaus, becijferde de Waarderingskamer eerder. In 2018 was dat nog € 9,7 miljoen. De verwachting is dat het bedrag verder stijgt. 
 
‘Het irriteert me gewoon’, zegt wethouder Financiën Marcel Elferink (Gemeentebelang) van Deventer tegen de NOS. ‘We moeten behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld en dat vloeit nu weg naar die commerciële partijen.’ Vaak, zeggen gemeenten, is een fout in de WOZ-waardering al op te lossen met een telefoontje, en dus zonder een formele bezwaarprocedure te starten. 

Redactie VNG Magazine