De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.

Lees de VNG-inbreng over water en bodem sturend (pdf, 145 kB) 

Meer rekening houden met water en bodem

In zijn Kamerbrief over Water en Bodem Sturend gaf het kabinet in november onder meer aan dat landbouw en natuur gevolgen gaan ondervinden van droogte en beperkte beschikbaarheid van grondwater. En de energietransitie krijgt te maken met te weinig ruimte voor extra kabels en leidingen in de ondergrond. Daarom wil het kabinet bij de inrichting van Nederland meer rekening houden met water en bodem.

Extra vaart maken

De Kamerbrief laat zien dat we nu vaart moeten maken. Als we te lang wachten, zal de rol van water en bodem dwingend in plaats van sturend worden. Daarom bepleiten we dat er extra stappen worden gezet. We vinden onder meer dat de drukte in de bodem vraagt om uitbreiding van bevoegdheden en uitvoeringskracht van gemeenten, zodat ze het leggen van alle extra stroomkabels, warmtenetten en WKO-leidingen in de ondergrond in goede banen kunnen leiden.