Gemeenten maken al werk van toegankelijke verkiezingen. Om de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking nog verder te verbeteren, ontvangen gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen van het rijk.

Bijdrage naar eigen inzicht inzetten

Een gemeente kan de bijdrage (de hoogte is afhankelijk van het aantal inwoners) naar eigen inzicht inzetten. Denk aan verbeteringen van de inrichting van stemlokalen met oog goede toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen of het gebruik van een stemmal waarmee mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen.

Meer informatie