De Europese Commissie heeft in het kader van haar actieplan over circulaire economie nieuwe wetgeving voorgesteld. De maatregelen hebben effect op de manier waarop afval verwerkt wordt. En raakt daardoor ook het gemeentelijk beleid.

De EU-richtlijn over verpakkingsafval wordt herzien

Met de herziening van de richtlijn over verpakkingsmateriaal wordt een verbod gelegd op wegwerpverpakkingen voor bijvoorbeeld eten in de horeca en op de verpakkingen van kleine hoeveelheden groenten en fruit. Hierdoor wordt er minder verpakkingsmateriaal geproduceerd. Ook wordt het recyclen van verpakkingen aangemoedigd en wordt het gebruik van gerecycleerde materialen in verpakkingen verder gestimuleerd. 

Daarnaast worden consumenten geholpen bij het recyclen van verpakkingen doordat de Europese Commissie een verplicht label voorstelt dat op elke verpakking terugkomt en dat overeenkomt met een label op vuilnisbakken.

Bio-afbreekbare en composteerbare kunststoffen op een goede manier inzetten

Het gebruik en de productie van biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen neemt toe. Voor het gebruik van deze kunststoffen moeten wel eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan om positieve milieueffecten te hebben. Het nieuwe kader van de Commissie maakt duidelijk op welke manier deze kunststoffen op de juiste manier kunnen worden ingezet. 

Een voorstel over certificering van koolstofverwijdering

Verder publiceerde de Commissie een voorstel voor een eerste EU-breed vrijwillig kader om koolstofverwijderingen te certificeren. Om de transparantie en geloofwaardigheid van het certificeringsproces te waarborgen, bevat het voorstel regels over de onafhankelijke verificatie van koolstofverwijderingen, en regels voor de erkenning van certificeringsregelingen die kunnen worden gebruikt om naleving van het EU-kader aan te tonen. 

De VNG gaat de impact van de voorstellen analyseren en bepaalt zo nodig een standpunt. 

Meer informatie

  • Mocht u vanuit uw gemeente mee willen denken over de impact van deze voorstellen op gemeenten, laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@vng.nl onder vermelding van Lisa Brakband en Nicky Eppich. 
  • Lees het New Circular Economy Action Plan (CEAP) met alle aangekondigde maatregelen.