Gemeenten gaan eenmalig de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen verstrekken. Hiervoor is een wijziging in de Participatiewet nodig. Maar gemeenten willen nu al aan de slag om inwoners te helpen. De VNG pleit ervoor om het nu al mogelijk te maken de toeslag uit te keren.

Dit schrijven wij in een reactie op het wetsvoorstel van het ministerie van SZW.

Zorg voor een uniforme regeling

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de VNG is het bevorderen van uniformiteit van de regeling door een expliciete afbakening van de doelgroep op te nemen in het wetsvoorstel, memorie van toelichting of landelijke richtlijn. Dit vereenvoudigt en bespoedigt de uitvoering van de regeling en het voorkomt dat gemeenten het zelf moeten uitzoeken.

Herstel de bestaanszekerheid van kwetsbaren

Daarnaast benadrukt de VNG het belang van het borgen van bestaanszekerheid en de zorgen van gemeenten over de kosten voor levensonderhoud die fors stijgen voor kwetsbare huishoudens.

Belangrijkste aandachtspunten op een rij

Samengevat heeft de VNG de volgende aandachtspunten in bijgaande brief aan het ministerie van SZW voorgelegd:

  • Bevorder de uniformiteit en eenvoud van de uitvoering van de landelijke richtlijn
  • Bied gemeenten de mogelijkheid om te anticiperen
  • Oproep aan het kabinet om met een plan te komen
  • Herstel bestaanszekerheid

Meer informatie