Afgelopen vrijdag zijn het 'Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en de 'concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' in consultatie gegaan. We kunnen tot 21 juli onze reactie geven. Doet u mee?

Uitwerking van de Spreidingswet

Het gaat om lagere regelgeving, oftewel een uitwerking van de Spreidingswet die eind 2022 in consultatie is gegaan en waar ook de VNG op heeft gereageerd: Consultatiereactie 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’.

Analyse en uitvoeringstoets

Wij maken momenteel een analyse van de AMvB en de Regeling. Daarbij kijken we in hoeverre onze voorstellen voor aanscherping en wijziging uit de eerdere consultatiereactie zijn overgenomen. Parallel wordt een uitvoeringstoets uitgevoerd waarbij aandacht is voor de vraag of de lagere regelgeving voor gemeenten duidelijk (dus niet multi-interpretabel), juridisch kloppend en uitvoerbaar is.

Uw inbreng in sessies en/of schriftelijk

We nodigen u van harte uit voor twee digitale sessies:

Gemeenten kunnen hun schriftelijke input ook mailen. Dit kan tot 21 juni a.s. 12:00 uur naar consultatiespreidingswet@vng.nl.

Meer informatie