Gemeenten zijn verplicht om een melding te doen bij de IND als inwoners met een bepaalde verblijfstatus bijstand aanvragen. Eerst was het alleen mogelijk om schriftelijk een melding te doen. Vanaf nu kan het ook digitaal via het online formulier ‘melding uitkering’. 

Digitale melding heeft de voorkeur

De digitale melding is niet alleen sneller maar, voldoet ook direct aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De digitale melding bevat veel minder gegevens dan het oude meldformulier ‘Formulier IND’.

E-herkenning nodig

Voor het gebruik van dit online formulier heeft de gemeente eHerkenning nodig. Wilt u meer informatie over eHerkenning of wilt u dit direct aanvragen? Ga dan naar www.eherkenning.nl.

Soms heeft de IND meer informatie nodig

Het online formulier is gebaseerd op bijlage 17d VV, voor het verstrekken van gegevens volgens artikel 8.2 van het Vreemdelingenbesluit. Het online formulier is AVG-compliant en bevat daardoor minder gegevens dan het oude meldformulier ‘Formulier IND’. Hierdoor heeft de IND soms aanvullende informatie nodig voor de behandeling van uw melding. Is dit het geval? Dan benadert de IND u voor de aanvullende informatie.

Meer informatie

Het Gemeente Portaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst