De VNG nodigt gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties én inwoners uit om mee te denken over een specifieke set principes voor crowd management. Deze principes zijn gebaseerd op de al vastgestelde ‘Principes voor de Digitale Samenleving’.

Gemeenten maken gebruik van camera’s en sensoren om inzicht te krijgen in het verzamelen en verplaatsen van publieksstromen. Met dat inzicht kunnen ze de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte verhogen. Ze willen dit proces in goede banen leiden door rekening te houden met mogelijke risico’s voor ethische waarden zoals privacy en autonomie.

Principes voor crowd management 

In 2019 stelden gemeenten hiervoor de Principes voor de Digitale Samenleving vast, die richting geven aan de ontwikkeling en inzet van technologie en dataverzameling in de buitenruimte. De afgelopen jaren neemt, mede vanwege de coronacrisis, de inzet van sensoren en camera’s sterk toe. Daarom is er nu een set concept-principes opgesteld die is toegespitst op crowd management-technologie.  

Online consultatie 

In de concept-principes staan onder andere bepalingen over de registratie van technologie, een ‘houdbaarheidsdatum’ voor sensoren en het regelmatig raadplegen van inwoners. Via een online consultatie die de VNG nu organiseert, kunnen inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties meedenken over en reageren op deze principes.  

De consultatie loopt tot 16 juli 2022. Daarna worden de reacties en inzichten in de concept-principes verwerkt. Vervolgens legt de VNG dit aangescherpte concept voor aan haar leden tijdens de najaars-ALV op 2 december. 

Aanmelden 

Zijn de principes volledig, uitvoerbaar en gewenst? U kunt het laten weten in een speciale online omgeving. 

Meer informatie