Het ministerie van VWS creëert in de Wmo een grondslag om voor huishoudelijke hulp een aparte passende eigenbijdragesystematiek vast te stellen via een algemene maatregel van bestuur. Hierover is een internetconsultatie gestart die 4 weken loopt.

Op Overheid.nl leest u meer over de effecten van de regeling en kunt u de conceptregeling en de bijbehorende memorie van toelichting downloaden. Via deze site kunt u ook uw reactie op de consultatie geven. De consultatie sluit op 12 december.