Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van de Europese Toegankelijkheidsvoorschriften voor het openbaar vervoer. Dit vergroot de toegankelijkheid van informatie voor personen met een beperking.

Er worden aanvullende toegankelijkheidseisen gesteld voor dienstverleners in het openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus) die gelden vanaf 28 juni 2025.

Internetconsultatie over de regeling

Het ministerie van IenW heeft een internetconsultatie gestart over de regeling, tot en met 11 september kan worden gereageerd op de regeling en de toelichting. Het ministerie vraagt vooral om reacties die ingaan op de vertaling en uitleg van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn in de Nederlandse regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het geven van een reactie op: