De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten 2024-2025 en Cao SGO 2024-2025 is bekend: een zeer ruime meerderheid is akkoord. Het bestuur van de VNG heeft het akkoord daarom bekrachtigd. De bonden hadden al eerder ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Afspraken

Hiermee is er van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 een cao met afspraken die het werken voor de gemeentelijke sector bij deze arbeidsmarktkrapte goed ondersteunt. Zo wordt - naast de loonafspraken - doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger, komt er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag en wordt een 40-urige werkweek makkelijker om af te spreken.

Balans vaste en tijdelijke arbeidsrelaties

Ook zijn er afspraken gemaakt over externe inhuur waarmee de gemeentelijke sector kan toewerken naar een goede en verantwoorde balans tussen vaste en tijdelijke arbeidsrelaties en externe inhuur. Zo wordt in de cao opgenomen dat payroll de komende jaren wordt uitgefaseerd. 

Uitslag

WSGO en de VNG hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging georganiseerd. 

  • In totaal stemden 231 gemeenten (van de 342): 229 voor en 2 tegen. 

  • In totaal stemden 91 WSGO-leden (van de 200): 88 voor, 1 tegen en 2 gaven een blanco stem. 

Reacties van leden

Door zowel gemeenten als gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen gemaakt op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

  • Een aantal leden geeft aan dat payroll voor hen een goede manier is om personeel in te huren. Bijvoorbeeld als het om seizoenwerk gaat. Ook kan payroll gebruikt worden om WW-kosten te vermijden. 
  • Er is behoefte aan afspraken over financiering door het rijk.
  • Een zeer beperkt aantal leden heeft opmerkingen geplaatst met betrekking tot de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten in de cao, het functiewaarderingssysteem HR21, toelagen en de RVU.

Meer informatie