Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025.

'Na intensief overleg ligt er een stevig onderhandelingsresultaat: afspraken met een goed arbeidsmarktpakket die ook voor de komende 15 maanden duidelijkheid bieden', zegt Ton Heerts die namens werkgevers de onderhandelingen leidt. 'Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.' 

Over het onderhandelingsresultaat

Het onderhandelingsresultaat is gesloten door de werkgevers VNG en WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de vakbonden FNV, CNV en CMHF. Ook zijn afspraken gemaakt die het werken voor de gemeentelijke sector bij deze arbeidsmarktkrapte goed faciliteren. Zo wordt doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger, de opzegtermijn voor werknemers 2 maanden, komt er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag en wordt een 40-urige werkweek makkelijker om af te spreken.

Externe inhuur

Er zijn afspraken gemaakt over externe inhuur. Cao-partijen vinden een goede en verantwoorde balans tussen vaste en tijdelijke arbeidsrelaties en externe inhuur in het belang van werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector. De toename van externe inhuur is dan geen gewenste ontwikkeling. 

In de cao wordt opgenomen dat payroll in 4 jaar wordt uitgefaseerd en vanaf 1 januari 2028 niet meer in de sector wordt toegepast. Ook is afgesproken dat de gemeentelijke werkgever jaarlijks aan de ondernemingsraad een overzicht levert van de uitgaven aan externe inhuur (in percentage van de totale personeelsuitgaven) en een overzicht van de bezetting in diverse arbeids- en inhuurvormen.

Ledenraadpleging

De VNG en de WSGO leggen dit onderhandelingsresultaat voor aan hun achterbannen (respectievelijk gemeenten en WSGO-leden). De ledenraadpleging start woensdag 15 november. De besturen van de WSGO en de VNG besluiten 13 december 2023 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen. Na bekrachtiging worden de cao’s aangemeld en gepubliceerd op caogemeenten.nl en wsgo.nl.

Lees hier het Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO 2024-2025 (pdf, 3,6MB)