Het bestuur van de VNG heeft Haven op 25 maart tot standaard verklaard. Haven is een VNG standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Met Haven kunnen gemeenten op uniforme wijze applicaties hosten (zoals websites) zonder dat zij daarvoor hun IT infrastructuur hoeven aan te passen. Daardoor kunnen applicaties samen worden ontwikkeld en snel worden ingezet bij álle gemeenten. Gemeenten moeten Haven toepassen op het hosting gedeelte als ze de cloud gaan gebruiken op bestaande of nieuwe infrastructuur of als ze een Common Ground toepassing gaan gebruiken. Of ze moeten uitleggen waarom ze Haven niet gebruiken.

Gemeenten hebben verschillende infrastructuur

Gemeenten gebruiken applicaties voor het uitvoeren van hun taken. Die applicaties draaien op een IT infrastructuur (zoals rekenkracht, opslag en netwerkverbindingen). Iedere gemeente heeft zijn IT infrastructuur anders georganiseerd. Bij de ene gemeente draait bijvoorbeeld veel lokaal en bij de ander juist meer in de cloud. Applicaties moeten worden aangepast aan de infrastructuur waarop ze draaien. Dat maakt het voor gemeenten lastig om samen applicaties te ontwikkelen en deze snel in te zetten bij alle gemeenten.

Met Haven kunnen gemeenten gezamenlijke oplossingen gebruiken

Haven biedt daarvoor een oplossing. Haven is een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting. Concreet: Haven legt verbinding tussen ontwikkelde applicaties en iedere gemeentelijke IT infrastructuur. Met Haven kunnen gemeenten applicaties overal hosten zonder dat zij daarvoor hun IT infrastructuur hoeven aan te passen. Daardoor kunnen gemeenten applicaties samen ontwikkelen en snel inzetten bij alle gemeenten. Dit zorgt onder meer voor uniformiteit, lagere kosten en minder afhankelijkheid van leveranciers.

Wat betekent de Haven standaard voor gemeenten?

Op 25 maart heeft het bestuur van de VNG Haven tot standaard verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. Dat betekent concreet dat gemeenten Haven moeten gebruiken, of uitleggen waarom ze dat op dat moment niet doen. De standaard geldt voor gemeenten in de volgende situaties:

  • Als gemeenten de cloud gaan gebruiken op bestaande of nieuwe infrastructuur, is de Haven standaard van toepassing op het hosting gedeelte. In een opdracht aan leveranciers moeten gemeenten Haven als eis stellen. De meeste leveranciers bieden al Haven compliant aan.
  • Als een gemeente een Common Ground toepassing gaat gebruiken, is de Haven standaard van toepassing op het hosting gedeelte. De Haven standaard voor hosting geldt op dit moment al voor drie toepassingen: ‘Signalen’, ‘Huishoudboekje’ en ‘Registratie toeristische verhuur woonruimte’. U vindt een actueel overzicht van toepassingen in de Common Ground Componentencatalogus.

Ondersteuning bij toepassing Haven

Gemeenten kunnen de Haven-omgeving zelf installeren op hun bestaande of nieuwe (cloud) infrastructuur of inkopen bij een leverancier. Op de website van Haven staan alle nodige documentatie en hulpmiddelen om aan de slag te gaan met Haven. Ook is er de ‘Haven Compliancy Checker’ die geautomatiseerd vaststelt of een omgeving voldoet aan de Haven standaard via een aantal ‘checks’.

Gemeenten en leveranciers die vragen hebben over de standaard of ondersteuning willen bij de toepassing van Haven kunnen op ieder moment contact opnemen met team Haven via haven@vng.nl. Ook is er iedere woensdag tussen 10.00 en 11.00 een inloopuurtje voor gemeenten en leveranciers via Google Hangouts.

Breed draagvlak onder gemeenten en leveranciers

Haven heeft nu al een breed draagvlak. Een groot aantal gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers werkt al met Haven. Dat komt tot uiting in diverse Referentie Implementaties. Dat zijn herbruikbare voorbeelden van hoe leveranciers Haven aanbieden. U leest meer over deze Referentie Implementaties op de website van Haven.

Standaard van belang voor de lange termijn

Hoewel Haven nu al breed wordt gebruikt, vindt de VNG het belangrijk om Haven te standaardiseren. Omdat dit stabiliteit en vertrouwen uitstraalt naar gemeenten en marktpartijen. Dit helpt beslissers om de eerste stap technisch inhoudelijk naar Common Ground te zetten en het helpt in de transitie naar een nieuwe infrastructuur.

Haven is onderdeel van Common Ground

Haven is onderdeel van de beweging naar Common Ground, de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening vernieuwen. Alle Common Ground toepassingen werken op Haven en daarmee werken ze overal. Haven maakt het uitgangspunt mogelijk van één keer ontwikkelen en door alle gemeenten gebruiken. Lees meer op commonground.nl.

Meer informatie