Vorig jaar werd bijna 1 op de 5 mensen slachtoffer van online delicten of incidenten. Gemeenten hebben een rol in het beschermen en weerbaar maken van inwoners en ondernemers hiertegen. In aflevering 4 van de Cyber Sessions vertellen (ervarings)deskundigen wat gemeenten kunnen doen.

Wie zit er aan het stuur?

Bij een inbraak is het vanzelfsprekend dat de gemeente een rol heeft, maar is dat net zo duidelijk vastgelegd bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime? Daarover gaat host Rogier Elshout in gesprek met Iris Meerts, burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede en Leonora Buis-Meulmeester, beleidsadviseur bij VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). In dit samenwerkingsverband is cybercrime voortvarend opgepakt.

Meerts geeft aan dat ze in haar gemeente zoveel als mogelijk aan cyberpreventie doen, maar dat er hiervoor nog niet genoeg ambtelijke ondersteuning en financiële middelen zijn. Ze pleit dan ook voor structurele aandacht en financiering voor gemeenten vanuit de rijksoverheid.

Wetenschap

Ook de wetenschap speelt een belangrijke rol op dit thema. Er is veel behoefte aan een cyberbeeld om goed in te spelen op de snelle ontwikkelingen in cybercriminaliteit. Rutger Leukfeldt en Remco Spithoven, beiden lector, hebben daar goed zicht op. Ze vertellen over de laatste ontwikkelingen, welke groepen sneller slachtoffer kunnen worden en welke interventies effectief zijn.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de uitzending worden 3 praktijkvoorbeelden uitgelicht die verschillende doelgroepen cyberweerbaar maken:  

  • HackShield voor jongeren
  • Cyberchef voor ondernemers
  • ‘Zelf in de hand’, waarin kennis in de hele gemeente op ludieke wijze wordt verspreid

Ook de initiatieven die ontstaan vanuit de City Deal Lokale weerbaarheid cybercrime kunnen inspirerend werken voor gemeenten om aan de slag te gaan met de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Bekijk de 4e Cyber Session

Meer over de Cyber Sessions