Als gemeente wilt u niet dat er in uw netwerk en/of ICT infrastructuur onbevoegden inbreken, ronddwalen en waardevolle informatie stelen, veranderen, vernietigen of zelfs achterhouden tegen betaling van losgeld. Een goede implementatie van monitoring en response diensten (M&R) kan u hiertegen beschermen.

Als er, ondanks alle aanwezige beveiligingsmaatregelen, toch iets gebeurt, dan wilt u dat weten. U wilt direct kunnen ingrijpen om het incident te stoppen en verdere schade te voorkomen. Een goede implementatie van monitoring en response diensten kan een grote bijdrage leveren aan de digitale weerbaarheid van gemeenten. De “Visie Monitoring & Response” en het “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024” van de IBD onderstrepen de noodzaak en urgentie voor gemeenten om zich weerbaarder te maken tegen uiteenlopende dreigingen.

Voordeel door collectieve inkoop

Waarschijnlijk vertellen we u tot dusver niets nieuws, omdat u hier vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) al werk van maakt. Wel hebben we gemerkt dat de behoefte van gemeenten is om (deels) ontzorgd te worden bij inkoop en implementatie van M&R dienstverlening en dat voor een goede prijs. Dat is een belangrijke reden voor ons om dit collectieve aanbod te starten. Daarom hebben Bizob en VNG Realisatie besloten samen te werken aan een nieuwe gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor alle Nederlandse gemeenten, waarmee gemeenten worden ondersteund in het voorkomen van inbreuken, schade en overlast als gevolg van ongewenste activiteiten in hun ICT-infrastructuur.

Samenwerking VNG Realisatie en Bizob

Deze samenwerking tussen VNG Realisatie en Bizob is ontstaan uit de behoefte om snel opvolging te kunnen bieden aan het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening dat in 2022 in goed overleg en met instemming van de deelnemers vroegtijdig ten einde is gekomen. Om toch snel in de behoefte van gemeenten te kunnen voorzien, is er gekozen om deze gezamenlijke aanbesteding uit te laten voeren door een samenwerking van Bizob en de VNG. Hiermee komen aanbestedingskennis (Bizob) en inhoudelijke kennis (VNG) samen.

Deelname en gunning

De aanbesteding Monitoring & Response (M&R) staat open voor alle Nederlandse gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Wilt u deelnemen aan de aanbesteding Monitoring & Response? U kunt uw gemeente inschrijven tot en met 14 april aanstaande. Op de website van Bizob vindt u alle informatie. De aanbesteding wordt in april gepubliceerd en zal eind juli 2023 worden gegund.

Inschrijven en meer informatie 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contractmanager, Dhr. Willie Horden via info@scgemeenten.nl of 06-20362822.