Netwerken van onze leden

G4

De vier gemeenten met de meeste inwoners vormen samen de G4. Het voorzitterschap rouleert ieder jaar. Secretariële ondersteuning gebeurt vanuit Platform 31.


G40

De G40 is het netwerk van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Er zijn inmiddels 40 gemeenten bij aangesloten, inclusief de G4. Doelstelling is gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling. De G40 is inhoudelijk verdeeld in een aantal pijlers (fysiek, sociaal, economie & werk).

Meer informatie


Platform Middelgrote Gemeente (PMG)

Bij het PMG zijn 40 gemeenten aangesloten. Dit zijn vooral middelgrote gemeenten die een centrumfunctie in de regio vervullen, met een zekere mate van stedelijke problematiek en een vergelijkbare schaal. Doelstelling is belangenbehartiging en kennisdeling. Het PMG heeft een inhoudelijke onderverdeling met 4 pijlers (bestuur, financiën, economie en fysiek, samenleving. Platform31 ondersteunt PMG.

Meer informatie


P10

De 14 grootste plattelandsgemeenten vormen samen de P10. De P10 maakt zich sterk voor:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Meer informatie


 

Kijk voor meer informatie over de VNG en haar netwerken op de Verenigingspagina