Datum
Organisatie
VNG Naleving
Soort
Bijeenkomst

Kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering

In het kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering vindt u handvatten die u helpen bij het inrichten van preventie, toezicht en naleving voor de Wet inburgering 2021. We vullen dit kennisdossier regelmatig aan met nieuwe informatie en documentatie. Het is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, maar is interessant voor iedereen die betrokken is bij (de uitvoering van) deze wet.