Datum
Organisatie
ICTU, in opdracht van het ministerie van BZK
Soort
Onderzoek

Dit is het eindrapport van het project: Adresonderzoek 'Samen Leren'. Een toezegging aan de Tweede Kamer dat alle gemeenten jaarlijks de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) gaan onderzoeken vormde de basis voor dit onderzoek, waaraan 51 gemeenten hebben meegewerkt.

Achtereenvolgens komen in het eindrapport 3 doelstellingen aan bod:

  • Een gestandaardiseerde methodiek voor GBA-kwaliteitsonderzoek
  • Meten van de kwaliteit van de GBA
  • Verbeteren van de kwaliteit van de GBA

Ten slotte volgen nog enkele aanbevelingen.