Datum
Organisatie
VNG Naleving

Gemeenten krijgen vaak te maken met de behoefte aan huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het gaat veelal om werknemers die in de gemeente of de regio werken. Werkgevers (vaak uitzendbureaus) zorgen nog te vaak voor illegale huisvesting, hetgeen risico’s met zich brengt van risicovolle woonsituaties en vormen van hinder in de woonomgeving.

Soort
Handreiking/factsheet

Het spreekt voor zich dat gemeenten hiervan overlast ondervinden. Een deel van deze problematiek blijft zonder regie; onderzoek en aanpak zijn onzichtbaar. Om het probleem effectief aan te bestrijden, is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen.