Datum

Type product

Melden bij de gemeente, Verhuizen

Met de Toolkit Meten en Verbeteren van webformulieren krijgt u handvatten, tips & tricks om de Succesratio van uw webformulieren te meten én te verbeteren.

De Succesratio van een webformulier is de verhouding tussen het aantal bezoekers dat een formulier start en het aantal bezoekers dat een formulier afrondt. Dit cijfer geeft zicht op hoe goed een formulier presteert. Met behulp van deze informatie heeft u zicht op hoe succesvol uw website is wat betreft de aanvragen (of wijzigingen) die bezoekers indienen.

Met deze toolkit geven we u handvatten om webformulieren te meten én te verbeteren en bevat het volgende:

  • Een handleiding voor hoe u metingen kunt instellen

Vaak kunt u uw webformulieren meten met behulp van webstatistieken.  Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn er mogelijkheden om het gebruik te meten. In de handleiding beschrijven we hoe u de metingen kunt instellen en hoe u de Succesratio kunt berekenen.

  • Diverse cases (presentaties) van goede presenterende gemeentes

Gedurende de looptijd van het project ‘De Succesratio’ vanuit VNG Realisatie zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. We delen de presentaties van de verschillende gemeentes die hier hun successen hebben gedeeld:

  • Gemeente Geertruidenberg - Uittreksel BRP
  • Gemeente Noordoostpolder - Melding Openbare Ruimte
  • Gemeente Westland - Uittreksel BRP
  • Gemeente Zevenaar - Verhuizing Doorgeven 
  • Opname webinar 18 mei 2021 + slideshow + vragen en antwoorden

Bij de overgang van de fase ‘Samen meten’ naar ‘Samen leren en verbeteren’ heeft op 18 mei 2021 een webinar plaatsgevonden. Hierin is een overzicht gegeven van de Succesratio, de benchmark cijfers van verschillende producten/diensten en twee cases (gemeente Geertruidenberg en gemeente Zevenaar) over een verbetertraject. Ook zijn er verschillende tips & tricks besproken die u zelf morgen kunt toepassen. De opname van dit webinar is beschikbaar, evenals de gebruikte presentatie. De slideshow en de vragen en antwoorden zijn te vinden in de toolkit.

  • Checklist gebruikersvriendelijke formulieren

Met behulp van deze checklist kunt u uw webformulieren beoordelen op 10 verschillende aspecten en waar nodig verbeteren. U kunt deze checklist ook gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe webformulieren.

Download de toolkit onderaan de pagina bij 'Downloads'. 

Betrokken organisaties

VNG Realisatie

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze toolkit? Neem dan contact op met waarstaatjegemeente@vng.nl