Oog op uitvoering

Jaarverslag VNG 2019 BOA's

 

De uitvoering verbeteren met goede randvoorwaarden en stabiele financiën, in gelijkwaardige samenwerking met het Rijk. Daar draaide het om in 2019. U leest er alles over in ons jaarverslag.

Voorwoord

Jaarverslag VNG 2019 Jan van Zanen

2019 was geen makkelijk jaar. Gemeenten zitten in de knel door hoge kosten en te weinig regelruimte in het sociaal domein. Ze moeten bezuinigen op voorzieningen om de begroting rond te krijgen. Het kabinet heeft eenmalig extra geld beschikbaar gesteld, maar dit is geen structurele oplossing. Wij pleiten voor structureel geld en meer aandacht voor de uitvoering.