Zorginstelling Victorie is de afspraken uit haar overeenkomst met de gemeente Almelo niet nagekomen en moet daarom zorggelden terugbetalen aan de gemeente. De rechtbank Overijssel oordeelt in een civiele procedure dat het Almelose bedrijf geen goede ondersteuning of zorg verleende. Zo nam de directrice cliënten mee naar het casino en werden zij getrakteerd op persoonlijke dure cadeaus. Ook werden er meer uren gedeclareerd dan dat er zorg was verleend. De vorderingen van de gemeente Almelo op een medebestuurder en andere BV’s wijst de rechtbank af.

Zorg in Natura

Omdat de zorginstelling de overeenkomst met de gemeente niet nakwam moet zij het geld terugbetalen dat het bedrijf kreeg in het kader van ‘Zorg in Natura’. De rechtbank oordeelt dat er wel enige zorg is verleend en het bedrijf daarom niet het hele bedrag, maar 2/3e deel daarvan moet terugbetalen. In totaal gaat dit om een bedrag van 91.420 euro.

Onrechtmatig handelen met pgb

Daarnaast ontving het bedrijf geld van de gemeente voor de persoonsgebonden budgetten (pgb) van cliënten. De rechtbank oordeelt dat Victorie onrechtmatig handelde en dat de gemeente schade heeft geleden. De gemeente betaalde meer aan pbg’s dan waarvoor zorg is verleend en de zorg die wel is verleend voldeed niet aan de vereisten. De schade bestaat uit het geld dat de gemeente teveel heeft betaald. Hoe hoog dat bedrag precies is moet in een aparte procedure worden vastgesteld.

Directrice gokte met zorggeld

De directrice van Victorie is persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade, zo oordeelt de rechtbank. Zij handelde persoonlijk onrechtmatig door geld te vergokken in het casino, terwijl het was bedoeld voor het verlenen van zorg. Dat ging om zeer forse bedragen. Zo is er tussen 2013 en 2018 voor meer dan 620.000 euro opgenomen van rekeningen van Victorie in vestigingen van Holland Casino. Nadat zij een verbod kreeg van Holland Casino ging ze in de zomer van 2018 twee weken naar het casino in Las Vegas. Hoewel de vrouw stelde dat ze het geld zou terugbetalen, blijkt nog nergens uit hoe dit is geregeld of dat het überhaupt kan.

Terugbetalen 670.000 euro

In een eerdere procedure oordeelde de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel al dat Victorie zo’n 670.000 euro aan subsidie moet terugbetalen die het had ontvangen in het kader van de Wmo.

Uitspraak

ECLI:NL:RBOVE:2020:2152