Almelo moet voortaan permanent een team sociale recherche krijgen in de strijd tegen de zorgfraude. De afgelopen twee jaar is er een experiment gehouden, waarbij twee sociaal rechercheurs verdachte zaken onderzochten. Ondanks de successen die de sociaal rechercheurs boekten, is het de bedoeling het team weer op te heffen. De PVV heeft nu een motie ingediend om niet alleen de twee huidige sociaal rechercheurs te behouden, maar ook om het team uit te breiden.

Almelo heeft de afgelopen jaren te maken gehad met meerdere spraakmakende affaires rond de intussen veelbesproken zorgcowboys: zorgdirecteuren die ervan worden verdacht dat ze sjoemelen met zorggeld. Daardoor dreigen grote sommen subsidies te verdwijnen in de zakken van zorgondernemers in plaats van dat dit geld wordt besteed aan zorg.

Terugeisen

Zo kwam vorige week nog het bureau Take Care V&R Thuiszorg in het nieuws, omdat de gemeente Almelo twee miljoen aan zorggeld terugeiste. Almelo claimt dat Take Care heeft gefraudeerd met zorggeld.