Het aantal werkzame arbeidsmigranten in Overijssel is sinds 2010 meer dan verdubbeld. Naar schatting zijn er nu een kleine 20.000. Twee derde van hen werkt in Twente, blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. Onbekend is hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk zijn en waar zij precies wonen.

De provincie Overijssel liet vorig jaar onderzoek doen naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Overijssel. Dit op verzoek van een aantal gemeenten en WoON Twente, de koepel van woningcorporaties, die behoefte hadden aan meer inzicht in dit thema. Uit dat onderzoek blijkt dat lang niet alle arbeidsmigranten geregistreerd staan in de gemeente waar zij verblijven. Officieel waren er in 2017 in Overijssel 10.700 arbeidsmigranten gehuisvest. Waar de vele duizenden niet geregistreerde arbeidsmigranten wonen is onbekend.

‘Huisvesting regionaal regelen’

Arbeidsmigranten vinden tot nu toe altijd onderdak in Overijssel, maar die plek is niet altijd van gezonde kwaliteit, zo is in het rapport te lezen. Een van de aanbevelingen luidt om de huisvestingsopgave regionaal aan te pakken, omdat dit over de gemeentegrenzen heen gaat.

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van Tubantia.