Er wordt in de gemeente Goes weinig misbruik gemaakt van het zorggeld. Ze heeft onderzoek laten doen naar onrechtmatigheid en fraude in de zorg.

Onderzoeksbureau Kurtosis heeft daarvoor interviews gedaan met ambtenaren en naar cijfers gekeken van zowel de gemeente als mensen die verantwoordelijk zijn voor persoonsgebonden budgetten (budgethouders) als zorgverleners.

Signalen

Het bureau zegt dat de gemeente zich geen zorgen moet maken. “Er zijn geen alarmerende signalen”, is de conclusie.