Rond twee derde van de bijstandsgerechtigden in Limburg heeft financiële problemen. Dat maakt de kans op succesvolle re-integratie aanzienlijk kleiner, vooral in combinatie met andere problemen zoals een laag opleidingsniveau. Een onderzoek naar bijstandsontvangers in Limburgse gemeenten moet helpen om die belemmeringen bij de re-integratie beter te doorgronden.

Kansen
De resultaten van het onderzoek werden door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) naar buiten gebracht in een factsheet uit met uitgebreide informatie over de bijstandsontvangers in alle 31 Limburgse gemeenten. De onderzoekers maakten een profielschets van die groep op basis van vijf aspecten die mensen kansrijk of juist kansarm kunnen maken: gezondheidsproblematiek, financiële problematiek, opleidingsniveau, migratieachtergrond en gezinssituatie.

Financiële problemen
Wat als eerste opvalt aan de nieuwe cijfers, is de omvang van het aandeel mensen met financiële problemen onder bijstandsontvangers. Dat percentage ligt in de verschillende Limburgse gemeenten tussen 62 en 79 procent. Mensen in die groep nemen deel aan schuldsanering, leven onder de armoedegrens, of hebben schulden van meer dan tienduizend euro. Het aandeel bijstandsontvangers met financiële problemen is niet alleen hoger dan het percentage onder werkenden (20 procent), het is ook fors hoger dan bij mensen met andere soorten uitkeringen. Onder mensen met een werkloosheidsuitkering in de Limburgse gemeenten heeft tussen 14 en 29 procent financiële problemen. Bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dat tussen 21 en 32 procent.