Er is in de regio, en ook in Weesp, een nijpend tekort aan personeel in de kinderopvang. Dat meldt uit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). “De kinderopvang is het grootste zorgenkind.”

Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SJK) hebben te maken met grote personeelstekorten. De komende jaren zal de situatie niet anders zijn, klinkt het sombere UWV-bericht. Volgens het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW) doen de ernstigste tekorten zich voor in de deelsector kinderopvang. Het aantal vacatures voor medewerkers kinderopvang is dit jaar in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek gestegen van 68 naar 148 vacatures. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 is deze vraag meer dan verdubbeld (+118 procent). Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep is daarentegen het afgelopen jaar met 40 procent gedaald.