Zestien Utrechtse gemeenten gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Dit om ervoor te zorgen dat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Onlangs ondertekenden de zogeheten U16 gemeenten uit regio Utrecht de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie.

In de overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Nieuwe wet Inburgering 

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering belegd bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug.

De voorbereidingen op de nieuwe wet zijn in volle gang en vinden plaats in samenspraak met de gemeenten en Vluchtelingenwerk. De RSD overlegt ook met andere lokale organisaties. Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en kunnen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen.