De veertien Twentse gemeenten maken gezamenlijk een vuist tegen fraude en misbruik van zorggeld. De regio wil proeftuin worden voor nieuwe regelgeving die opsporing en aanpak van fraudeurs makkelijker moet maken. Ook worden studenten en docenten in het beroepsonderwijs getraind in het signaleren van misstanden bij zorgbureaus.

De afgelopen jaren waren Twentse gemeenten nogal verdeeld over de manier waarop zorg moest worden ingekocht. Almelo en Hof van Twente hanteren voor Wmo-zorg een strenge aanbesteding, waarbij zorgaanbieders meteen bij aanmelding grondig worden gecontroleerd. De overige twaalf Twentse gemeenten houden op dit moment nog vast aan het open house-systeem, waarbij iedere zorgaanbieder mag meedoen die aan een aantal minimumeisen voldoet. Daar vindt de controle pas achteraf plaats.

Strenge selectie aan de poort

Maar een aantal spraakmakende fraudegevallen en een pittig rapport over de verwevenheid van zorg en criminaliteit zorgden voor een ommekeer. Inmiddels zijn alle veertien gemeenten ervan overtuigd dat een strenge selectie aan de poort broodnodig is. Daarnaast zijn ze allemaal bereid om te kijken of ze een bijdrage kunnen leveren aan meer opsporingscapaciteit en controles. Ook willen ze gezamenlijk beleid ontwikkelen dat het onmogelijk maakt dat dubieuze zorgaanbieders die aan de voorkant worden geweigerd, via sluipweggetjes toch kans zien om aan het werk te gaan in de gemeente.

Randen van de wet

Wethouder Van Mierlo van Almelo, portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude bij de regio Twente: „Wij zijn in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en met de Inspectie om een proeftuin-status te krijgen, die ons als regio de mogelijkheid geeft om de randen van de wet op te zoeken en er desnoods een beetje overheen te gaan als het maatschappelijk belang dat eist. Wij staan landelijk bekend als een voorloper op het gebied van bestrijding van misbruik van zorggelden, dus we hopen dat het ministerie ons wat experimenteerruimte gunt.”

Meer informatie

Het volledige artikel staat online op de website van Tubantia.