Een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad moet het worden: het Multidisciplinair Interventieteam. Maar dit team in wording leidt nu vooral tot onenigheid, intern en onder deskundigen. De vraag is of het nog goedkomt met het MIT.

Binnen het MIT gaan onder andere het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst intensief samenwerken. Het doel: verstoren en oprollen van netwerken en afpakken van vermogen. Er werken nu al zo'n tachtig mensen, maar dat moeten er eind 2023 zo'n vierhonderd zijn.