De begeleiding van vluchtelingen was de laatste jaren geen hoofdthema in de jaarplannen van Sociaal Werk Nederland. Dat is het ook in 2020 niet, maar het onderwerp staat wel degelijk op de agenda, aldus Jeroen Rovers, die door de brancheorganisatie is aangesteld als nieuwe voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen & Integratie. 

Rovers is de opvolger van Marije van der Meij, die als beleidsadviseur de hele vluchtelingenketen aan tafel wist te krijgen. ‘En dat is van cruciaal belang,’ aldus de nieuwe voorzitter. ‘De belangrijkste partijen in die keten zijn het COAVluchtelingenWerk Nederland en het sociaal werk (landelijk en lokaal). Er moet wederzijds begrip en respect zijn voor elkaars rollen in de uitvoering, die elkaar ook deels overlappen. En omdat het COA en VluchtelingenWerk Nederland lid zijn van Sociaal Werk Nederland kun je daar als brancheorganisatie een verbindende rol in spelen.’

In aantocht: nieuwe Wet inburgering

Zodra gemeenten statushouders opnemen kiezen ze doorgaans wie de juridische en de maatschappelijk begeleiding doet. Jeroen Rovers: ‘Veel gemeenten kiezen voor VluchtelingenWerk Nederland, sommige voor de lokale sociaalwerkorganisatie. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen, maar in het verleden ontstond soms toch wat wrijving over de taakverdeling. Maar nu zie ik dat de wil tot samenwerking er bij iedereen is.’
Dat heeft ook te maken met de invoering van de nieuwe Wet inburgering in juli 2021. ‘Gemeenten krijgen daarmee een nog belangrijkere rol in de uitvoering. In de aanloop naar de inwerkingtreding van die wet moet je als brancheorganisatie daarom met één gezicht naar buiten treden; naar onder meer Den Haag, de VNG en de G40.’

Meer informatie

Lees het volledige interview op de website van Sociaal Werk Nederland.