Langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum belemmert een snelle inburgering. Hoe langer de opvang duurt, hoe ongunstiger dat is voor de mentale gezondheid, de beheersing van het Nederlands en vooral de arbeidsmarktpositie van statushouders. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een langjarig onderzoek naar de positie en leefsituatie van statushouders die zich sinds 2014 in Nederland hebben gevestigd.

In 2014 en 2015 kwamen er plotseling zoveel asielzoekers naar Nederland en Europa, met name uit Syrië en Eritrea, dat er werd gesproken van een vluchtelingencrisis. Het toenmalige kabinet van VVD en PvdA besloot deze mensen te laten volgen, gedurende een langere periode, om te zien hoe ze integreren in de Nederlandse samenleving. Een van de betrokken onderzoeksinstellingen is het SCP, dat vandaag zijn eindrapport publiceert.

Het belangrijkste punt dat het SCP maakt is dat om succesvol in Nederland te zijn, een snelle inburgering noodzakelijk is. En juist dat is een probleem door lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en door de beperkte mogelijkheden om een eigen huis te krijgen.