In de gemeente Someren gelden regels voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit betekent dat iedere locatie waar arbeidsmigranten wonen, moeten voldoen aan deze beleidsregels.

Het beleid kent onderscheid voor huisvesting in de kom, huisvesting op een bedrijventerrein, huisvesting in het buitengebied in een burger- of plattelandswoning én huisvesting in het buitengebied bij een agrarisch bedrijf. Iedere locatie waar arbeidsmigranten gehuisvest worden, moeten beschikken over een omgevingsvergunning. Daarnaast zijn er regels over parkeren en de spreiding van het aantal woningen dat gebruikt wordt voor arbeidsmigranten in een straat én dat woningen met meer dan 4 arbeidsmigranten moeten voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen.

Regels per locatie

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl bij het bestemmingsplan “parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020” welke regels er gelden per locatie.