Ermelo scherpt de regels aan om fraude binnen de zorg te voorkomen. Dit naar aanleiding van de ervaring dat enkele zorgaanbieders persoonsgebonden budgetten Wet maatschappelijkeondersteuning oneigenlijk hebben gebruikt. Zo zijn pgb-gelden deels of geheel niet voor ondersteuning van mensen aangewend, maar bijvoorbeeld voor betaling van woonlasten of het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Er gaan regels gesteld worden ten aanzien van kwaliteit, continuïteiten integriteit om te voorkomen dat malafide pgb-aanbieders in de gemeente Ermelo actief worden. Aanbieders worden vooraf gescreend op de gestelde criteria. Indien een aanbieder niet mee werkt wordt inwoners gevraagd alsnog aan de betreffende aanbieder medewerking op dit punt te verlenen.

Door medewerkers van Meerinzicht is geconstateerd dat de huidige regelgeving ook onvoldoende mogelijkheden biedt om inwoners – en dan vooral hun zaakwaarnemers – te toetsen op hun pgb-vaardigheden. Inwoners houden wel keuzevrijheid als het gaat om het kiezen van een aanbieder. De aanvullende eisen maken niet dat innovatie niet meer mogelijk is. Dat blijft mogelijk maar dan wel in overleg.

Toets

Het college zegt dat de toets die wordt gehanteerd is ontwikkeld door de belangenorganisaties van pgb-houders. Zonder de extra eisen kan alleen via de inwoner die hulp ontvangt worden nagegaan of voldaan wordt aan die eisen. Aan pgb-aanbieders wordt gericht meegedeeld aan welke eisen men moet voldoen.