Een prijsplafond, minder regeldruk en het publiek maken van de kinderopvangsector. In een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet uitvoeren staan die mogelijkheden genoemd om misbruik van het nieuwe kinderopvangsysteem tegen te gaan.

Het kabinet heeft het voornemen om per 2025 de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag af te schaffen en te vervangen door een vaste vergoeding. Werkende ouders krijgen dan 96 procent van het maximum-uurtarief in de kinderopvang vergoed.

De vraag naar kinderopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) zal na de stelselwijziging met ongeveer 30 procent toenemen, verwacht het kabinet. Een toenemende vraag is ook precies het idee, zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 'We willen namelijk dat mensen arbeid en zorg beter kunnen combineren.'

Meer informatie

Het ministerie heeft twee onderzoeken laten uitvoeren. Een gaat over de kinderopvangmarkt en de rol van private equity en het ander over mogelijke maatregelen die nodig zijn in het nieuwe stelsel. Beide zijn te lezen op de website van de Tweede Kamer.