Het Pact Kinderogen moet zorgen voor eerdere en betere ondersteuning aan kinderen en ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dit doen ze door de samenwerking te versterken tussen gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. 

De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs), de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Schoolmaatschappelijk werk. Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te gegeven. Dit wordt gedaan met 5 programmalijnen waarbij bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar leren. Het pact wil de hulp dichtbij, in de eigen wijk en in de eigen buurt, organiseren De eerste resultaten zijn al concreet, zoals bijvoorbeeld de pilot Zorg en Onderwijs.