Oude IJsselstreek heeft vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering, die ingaat op 1 januari 2022, geld beschikbaar gesteld voor trajecten van huidige inburgeraars. Ze kiezen ervoor niet te wachten tot de daadwerkelijke intreding van de wet, maar dit jaar al zoveel en zo snel als mogelijk te werken in de geest van deze wet. Een aantal acties is inmiddels gestart.
 

In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsnotitie inburgering. In deze beleidsnotitie heeft de gemeente de landelijke regelgeving van de nieuwe Wet inburgering vertaald naar een lokaal beleidskader. In de nieuwe wet heeft de gemeente de regierol op de uitvoering van de inburgering. Oude IJsselstreek wil dat statushouders snel, goed en zo volwaardig mogelijk meedoen.