Onderbetaling of te lange werkdagen. Zeker één op de zeven uitzendbureaus overtreedt willens en wetens de wet, zo blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Vooral bij het werk met arbeidsmigranten gaat het vaak mis.

Nederland zou rond de 2500 'malafide' uitzenders tellen. Dat is volgens Rits de Boer, hoofd van de Arbeidsinspectie een voorzichtige schatting. "Het kan ook het dubbele zijn", zegt hij in een interview met NRC.