Passende huurprijzen, veilige woonomstandigheden, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte. Daar draait het om bij goed verhuurderschap. Toch komt het regelmatig voor dat malafide verhuurders (ofwel huisjesmelkers) zich daar niet aan houden. De gemeente zet zich in om deze huisjesmelkers aan te pakken.

Illegale situaties in panden van huisjesmelkers kunnen gevaar opleveren, zowel voor bewoners zelf als voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van de situatie zoals die zou moeten zijn, maar de situatie er in de praktijk anders uitziet. Daarnaast tasten dit soort panden de leefbaarheid in een buurt aan. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of doordat criminelen misbruik maken van dit soort panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. De gemeente Vaals vindt een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Daarom is het belangrijk om deze huisjesmelkers aan te pakken.

Onaangekondigde controles

Een middel dat wordt ingezet om huisjesmelkers aan te pakken zijn onaangekondigde controles. Deze onaangekondigde controles vinden regelmatig plaats. Onlangs vond bijvoorbeeld nog een onaangekondigde bouwkundige controle plaats in een pand in de Jos Francotteweg.
Tijdens de controle bleek onder andere dat de situatie niet klopte met de vergunning en het bestemmingsplan. Zo werd geconstateerd dat in plaats van de toegestane acht woonruimtes bijna het dubbele was gerealiseerd. Daarnaast was het merendeel van de ruimtes vergund voor studentenhuisvesting, maar bleek dat de ruimtes niet aan studenten werden verhuurd. Een aantal van de kamers was afgesloten, waardoor op een later moment een vervolgcontrole zal plaatsvinden.

Bij deze controles gaan ook brandweer en politie mee, om te controleren op brandveiligheid en om meteen te kunnen handelen als strafbare zaken worden aangetroffen.