Nieuwe zorgaanbieders moeten voortaan vooraf worden gecontroleerd. Dat is de belangrijkste aanbeveling van een nieuwe projectgroep in de strijd tegen de zorgfraude. Deze Projectgroep Aanpak Zorgfraude heeft alle 14 Twentse gemeentebesturen recent het voorstel gestuurd om zorgbureaus voortaan eerst te screenen voordat een vergunning wordt afgegeven. De gemeenten zijn nu aan zet: op korte termijn wordt hierover een beslissing verwacht.

De regio Twente heeft landelijk gezien de reputatie dat hier relatief veel zorgfraude wordt gepleegd. Uit een onlangs gepresenteerd onderzoek blijkt dat het probleem van de georganiseerde misdaad, die actief is in de zorg, nog veel groter is dan aanvankelijk gedacht.

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van RTV Oost.