De gemeente Renkum heeft te weinig controle over haar uitgaven aan zorg. Er is onduidelijk of een deel van de betaalde zorg daadwerkelijk is geleverd. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 5,5 miljoen euro, zo blijkt uit het oordeel van de accountant over de jaarrekening van afgelopen jaar.

De zorguitgaven in Renkum stijgen al meerdere jaren op een rij. In 2019 werd circa 1,5 miljoen euro meer besteed dan begroot, waarvan het leeuwendeel naar jeugdzorg ging. Van een deel van die uitgaven is dus niet te verifiëren of het terecht is gedaan.

Dat komt doordat de gemeente zelf nauwelijks controles heeft uitgevoerd. Daarmee is zij afhankelijk van de informatie van zorgaanbieders. Van 1 miljoen euro die is betaald voor persoonsgebonden budgetten, is daardoor niet te bewijzen dat de betreffende zorg is verleend.

Slim controlesysteem

Erkens is voorzitter van de Rekeningcommissie, een groep raadsleden die de jaarrekening controleert. Volgens die commissie moet de gemeente snel actie ondernemen. ,,Een slim controlesysteem is niet alleen in het belang van de gemeente. Ook zorgverleners en zorgvragers hebben er baat bij", stelde GroenLinks-raadslid Marlies de Groot.