Minister Koolmees (D66) ziet niets in het instellen van quota aan aantallen arbeidsmigranten door gemeenten, schrijft Binnenlands Bestuur. Liever ziet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er regionale afspraken komen over huisvesting, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij verwacht weinig verdringing op de arbeidsmarkt door migratie.

Leefbaarheid

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en nationale economie, schrijft de minister, maar hij begrijpt dat er zorgen zijn van verschillende gemeenten over de grote aantallen en de mogelijke druk op de leefbaarheid. ‘Dat gemeenten beleid ontwikkelen om problematische situaties aan te pakken is goed, maar dit beleid moet dan wel binnen de juridische kaders en mogelijkheden passen.’

Niet de weg

Koolmees noemt verschillende instrumenten die gemeenten hebben om ‘ongewenste situaties’ tegen te gaan, zoals splitsingsvergunningen, omzettingsvergunningen of contact opnemen met de Stichting Normering Flexwonen, die controleert of de huisvesting van arbeidsmigranten aan de normen voldoet.